Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   pomorskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ochrona środowiska

W województwie pomorskim występują bogate zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Charakteryzuje się ono także dostępem do wód morskich, dużą lesistością, znikomą degradacją powierzchni ziemi oraz bogactwem i różnorodnością walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w województwie pomorskim nie odbiega od średniej krajowej (33% ogólnej powierzchni województwa, średnia krajowa - 30,7%). Poza dwoma Parkami Narodowymi (Słowiński i Bory Tucholskie) w województwie znajduje się: 116 rezerwatów, siedem parków krajobrazowych w całości i dwa we fragmentach, 45 obszarów chronionego krajobrazu, a także szereg obiektów ochrony indywidualnej (2 772 pomniki przyrody, 5 stanowisk dokumentacyjnych, 533 użytki ekologiczne). Województwo pomorskie należy do najbardziej zalesionych województw, zajmując 3 lokatę w kraju (lesistość województwa wynosi 35,4%, a lesistość kraju 28,4%). W województwie występują duże potencjalne możliwości prowadzenia zalesień. Środowisko przyrodnicze województwa pomorskiego wyróżnia się stosunkowo korzystnym stanem zachowania w porównaniu z innymi obszarami w kraju.

Przydatne strony:

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009