Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku corocznie sporządza „Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego” na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wyników badań i oceny elementów środowiska. Celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:

  • jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów;
  • występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych.

Opracowania zawierają informacje o stanie poszczególnych elementów środowiska, tj. o wodach powierzchniowych, powietrzu atmosferycznym, zagrożeniach: hałasem, poważną awarią i promieniowaniem elektromagnetycznym, o gospodarce odpadami oraz działalności kontrolnej i możliwościach analitycznych laboratoriów WIOŚ w Gdańsku i Delegatury w Słupsku. Zawierają również syntetyczną informację o formach ochrony przyrody opracowaną na podstawie rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Raporty dostępne są na stronie WIOŚ w Gdańsku www.gdansk.wios.gov.pl
w zakładce „Informacje o środowisku”.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009